Hoppa till innehåll
Hem » Vildsvin

Vildsvin

Elstängsel är mycket effektivt mot vildsvin.

De är mycket känsliga och respekterar stängslet.
Om du vill hålla vildsvinen borta från tomten, åkrar, grödor så fungera det utmärkt med elstängsel. Vildsvin är ganska obenägna att hoppa vilket gör att det inte behövs så högt stängsel.
Hur stänger man mot vildsvin

Vildsvin förstör och är känsliga för ström

Vildsvin en natt i en trädgård….
Stora skador av vildsvin

..morgonen efter är marken förstörd. Golfbollar som var liggande betraktade vildsvinen som ägg och tuggade på dem

 

 

 

Vildsvinen lever i grupper ledda av en äldre sugga. En flock består vanligt-vis av suggor och deras årsungar samt gyltor. Ledarsuggan har en viktig roll i flocken. Hennes erfarenheter gör henne mer skygg och hon lär sina kultingar ett funktionellt socialt beteende. Ledarsuggan är oftast det största djuret som springer först vid flykt och det djur som går sist ut på en åtelplats. Ledarsuggan bör inte skjutas, utan henne blir bland annat reproduktionen okontrollerad och den sociala ordningen och strukturen i flocken rubbas.

Vildsvinen är inte anpassade för stort snödjup. Man kan därför förvänta sig fler djur och därmed fler skador på grödor samt fler trafikolyckor om vintrarna blir snöfattiga.

Vildsvin bökar upp hela marken på en natt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vildsvin har stora hemområden, 1000-2000 hektar under ett år. Vildsvin är nattaktiva och under en natt förflyttar sig en grupp i genomsnitt sju kilometer.

Vildsvin blir stora, tunga och orsakar skador.

Vildsvin kan orsaka stor skada inom lantbruk, trädgårdar, offentliga rekreationsytor, värdefulla natur- och kulturmiljöer samt i trafiken.
Vildsvin kan bli stora och tunga. Galten kan väga 250 kg, rekord är 425 kg.

Vilsvin förökar sig lätt

Efter en dags jakt i södra Frankrike,
7 vildsvin på ”parad”